Traditioner

I Firkløveren har vi følgende traditioner:

Fastelavn (den 5. feb. 2016)

I Firkløveren fejre vi fastelavn ved, at nogle af børnene i ugen op til maler fastelavnstønderne, som er lavet af papirsposer. De fyldes med clementiner, rosiner m.m. og pyntes med cerpentiner. På fastelavnsdagen må børnene meget gerne komme udklædt. Børnene har brug for, at vi voksne ligner os selv, så hvis vi er klædt ud, er det meget lidt. Vi slår katten af tønden (posen) om formiddagen, og dette er uden forældrene. Dette gør vi for at skabe ro for alle stuens børn.  Vi inviterer forældrene til kaffe og boller om eftermiddagen, hvor de kan se billeder fra formiddagen sammen med deres barn.

 

Bedsteforældredag (den 20. maj 2016) 

En fredag eftermiddag i løbet af foråret inviterer vi alle bedsteforældre på besøg til eftermiddagskaffe og boller. Vi lægger det altid op til en weekend, så bedsteforældre der bor langt væk, har en mulighed for at komme. Hvis barnet ikke har bedsteforældre eller de ikke kan deltage, må onkel/moster/ven af familien gerne deltage. Vi håber altid på godt vejr, så vi kan være på legepladsen, hvor der er plads til os alle.

 

Plantedag afholdes sammen med bedsteforældre til bedsteforældredag (den 20. maj 2016)

I slutningen af foråret holder vi plantedag for den ældste gruppe af børn. Her medbringer alle børn en plante, som vi planter i vores plantekasser på legepladsen. Vi opfordrer forældrene til at medbringer krydderurter og andre spiselige planter, så børnene smage og dufte til dem. Børnene inddrages i at fylde jord i plantekasserne, tage planterne ud af potterne, fylde jord omkring planten, og sidst men ikke mindst at vande planterne.

 

Sommerfest (den 26. aug. 2016)

Når vi alle er vendt tilbage fra sommerferie, holder vi sommerfest for hele vuggestuens børn, forældre og søskende. Hver familie tager en ret med til en fælles buffet, og vi spiser den lækre mad sammen og hygger os.

Vuggestuen sørger for dessert, som er frosne bananer på ispind - nogle dyppede i mørk chokolade.

Vi håber altid på godt vejr, så vi kan være på legepladsen, hvor der er masser af plads.

Fra år til år vil personalet planlægge hvad der skal foregå. Et år valgte vi at give et indblik i børnenes hverdag. Det betød, at vi lave forskellige værksteder, hvor børn og forældre kunne tilmelde sig - vi lavede bl.a. bageværksted, maleværksted og sang på legepladsen.

 

Fællesspisning

En gang om året inviterer stuen stuens børn, forældre og søskende til fællesspisning. Her tager hver familie en ret med til fælles buffet, og vi spiser den dejlige mad sammen. Her vælger stuerne også nogle gange at synge og lave fagter sammen med børn og forældre, for at vise dem hvilke sange de synger. 

 

Julefest (den 1. dec. 2016)

I starten af december inviterer vi alle børn, forældre og søskende til julefest om eftermiddagen. Her serverer vuggestuen æbleskiver, clementiner, glögg og varm saftevand, og vi hygger os sammen. Tæt på lukketid går vi ud til juletræerne på legepladsen, hvor vi synger julesange sammen og danser rundt om juletræerne.

 

Fødselsdage hele året rundt

Vi fejrer børnenes fødselsdage hele året rundt.  Det foregår på den måde, at vi hænger flag op i vuggestuen, hvor der står, hvem der har fødselsdag. Forældrene tager boller eller frugt med, som vi serverer for børnene enten til formiddag eller eftermiddag. Dette tilpasser vi i forhold til, hvornår forældrene kan deltage og i forhold til barnets soverytme. Hvis forældrene ikke kan deltage, fejrer vi barnets fødselsdag. Vi tager billeder, så forældre og børn efterfølgende kan se fødslesdagsfesten. Vi opfordrer forældrene til at medbringe sunde ting til fødselsdagen såsom boller eller frugt.

Til fødselsdagsfesten har vi også et fødslesdagstog med lys i, som barnet kan puste ud.

 

Sundhed:

Fødselsdage og lignende afholdes så vidt muligt uden sukker, og forældre opfordres til at udelade dette, når der deles ud. Vi mener ikke, at det er et savn for børnene, hvis der ikke er sukker til stede, og personalet sørger naturligvis for, at dagen bliver festliggjort på behørig vis.

Men ingen regler uden undtagelse:

En is kan uddeles af personalet på udvalgte ture eller en meget varm sommereftermiddag.

Til specielle arrangementer f.eks. julefest, sommerfest, bedsteforældredag osv. vil fx æbleskiver være okay, ligesom der kan serveres saft for børnene.

I pædagogisk øjemed – fx i forbindelse med udnyttelse af haven – er det okay at anvende sukker i begrænset omfang