Legepladsen - vores fælles mødested

Velkommen i Firkløveren – og særligt på legepladsen

Vores legeplads og have er dejlig stor, og her er plads til, at I sætte jer ned og følge med i vores hverdag. Når vi er indenfor er pladsen mere trang, og det er svære for børnene at rumme de ekstra forældre på stuen, som kunne have lyst til at blive lidt længere. Derfor nyder vi de årstider, hvor vi er rigtig meget ude om eftermiddagen – og det er vi i øjeblikket. Her kan vi alle være, og alle kan trives i det.

Mange af jer forældre holder af at blive på legepladsen, når I henter deres barn, så I kan tilbringe tid sammen med jeres barn. Vi glædes ved at se jer og jeres børn sammen hos os.

Se min vuggestue

Vores ønske er, at I forældre kan bruge tiden, når I henter til at opleve vores hverdag, se hvordan vi arbejder pædagogisk med børnene, se hvordan jeres barn interagerer med andre børn og voksne, se hvad jeres barn kan, opleve jeres barns kammerater og til at få nogle dejlige oplevelser med jeres barn i vuggestuen.

Jeres barn vil gerne vise sin vuggestue til jer forældre, og jeres barn ser jer også i samspil med andre børn, forældre og voksne. Når I forældre viser, at I godt kan lide vuggestuen og at her er rart at være, så smitter det af på jeres barn. Trygge forældre giver trygge børn.

Jeres fælles oplevelser i vuggestuen betyder også, at I kan snakke med barnet om vuggestuen, hvad der sker. Det er med til at skabe et bånd mellem hjem og vuggestue.

Når I er på legepladsen med jeres barn, så er jeres barn hentet – og det er jer som har ansvaret for det. Det er vigtigt, at I holder fokus på jeres barn og jeres barns behov, men også ser jeres barn som en del af en gruppe og et fællesskab – og det må I meget gerne tage del i. I kan gynge jeres barn og nogle andre børn, spille bold med jeres barn og jeres barns venner, lave sandkager eller andet. Ved at delagtiggøre andre børn i legen sammen med jeres eget barn, viser I barnet, at de andre børn også er vigtige og betydningsfulde, og at fællesskabet er noget godt.

For os i Firkløveren er I også en ressource, da I understøtter vores pædagogik omkring fællesskabet, det sociale samspil og meget andet.

På vej til dagens vigtigste møde

Det er vigtigt, at I husker at slukke mobiltelefonen inden I går ind ad lågen – I er på vej ind til dagens vigtigste møde – nemlig mødet med jeres barn.

Mød først jeres barn og mød derefter de andre børn, voksne og/eller forældre. Dette skal vi som personale også være opmærksomme på – så vi ikke overtager dette rum. Vi vil i den kommende tid øve os på at lade jer møde jeres barn og derefter møde os.

Pas på mig

Vedr. sikkerhed – så skal alle medarbejdere blande sig. Det kan være en forælder, der gynger nogle børn for højt, eller at et barn sidder for yderligt. Her skal vi blande os, da det gælder børnenes sikkerhed.

Hunde må ikke komme ind på legepladsen, når der er børn ude og lege.

Når jeg bliver sulten

Hvis I vælger at give jeres barn mad på legepladsen, så ønsker de børn der ikke er blevet hentet også at få deres madpakker – det kan derfor godt være svært for de børn der ikke er hentet at se på dette. Personalet tilbyder mad til de børn, som ikke er hentet kl. 16.30 – og hvis I har hentet jeres barn og ønsker at spise madpakker, så vil vi bede jer gøre det inden for i sansehaven.

Vores samspil med jer

På legepladsen kan vi også tale med jer forældre om jeres barn, og det vil vi meget gerne. Vi har stadig fokus på de børn, der ikke er hentet – og vi kan derfor godt være fordybet i en aktivitet med dem – eller vi skal tilbage til en aktivitet med børnene – og derfor ikke kan tale videre med jer. Vores dage og arbejdspres kan variere meget – og dette har vi brug for jeres forståelse for. Vi ønsker at have tid til begge, men vi kan godt opleve, at vi ikke kan give jer den tid og snak, som I måske havde brug for. Hvis I ønsker det, kan I efterspørge en samtale, hvor vi sammen i ro og fred kan vende de udfordringer eller spørgsmål, I kunne have – dette er I meget velkommen til at få.

Hverdagens forskellighed

Nogle dage vil I have god tid til at hente, og andre dage er tiden mere knap. Det er derfor vigtigt, at I gør op med jer selv, inden I træder ind af lågen: ”Hvor lang tid vil jeg blive i dag?”. På denne måde vil I kunne være mere tydelig overfor jeres barn, når I beslutter, at I skal gå hjem. Jeres barn har brug for tydelige voksne, og de kan godt indstille sig på, at dage kan se forskellige ud. Det kan godt betyde, at jeres barn bliver sur eller ked af det. Her kan I hjælpe barnet ved at sætte ord på deres følelser og fortælle dem: ”Jeg kan godt se, at du gerne vil gynge mere, men vi skal hjem nu”. Jeres barn kan bruge gråd på mange måder - gråd kan være tristhed, vrede, stædighed m.m., og vi skal hjælpe barnet med at navigere i disse og ved at sætte ord på hvilke følelser, der er hvad.

Det er helt i orden ikke at have tid til at blive længe på legepladsen, når I henter. Men det har stor betydning for dit barn, at det er noget, I prioriterer en gang i mellem – alt efter jeres barns behov.

Forskellige børn og forskellige behov

Der kan være dage, hvor jeres barn ikke kan overskue at skulle være på legepladsen efter det er blevet hentet, og så kan der være dage, hvor det ikke vil hjem. Det er vigtigt, at vi ser på barnets behov, og om det vil kunne tilgodeses ved at være på legepladsen. Barnet kan f.eks. i slutningen af dagen være meget træt og komme i flere og flere konflikter med andre børn – her er det vigtigt, at I som forældre ”stopper mens legen er god”.

Der kan også være perioder, hvor vi har mange børn i indkøring som bliver kede af det, når der er andre forældre på legepladsen – enten fordi de ikke kender dem, eller fordi det minder dem om deres forældre. I de perioder vil personalet fortælle jer, hvis I ikke skal blive længe og hente. Personalet vil altid se på børnegruppen og det enkelte barns behov.

Kom endelig til os

Som forældre kan I nogle gange komme ud i situationer, hvor I har brug for at blive rådgivet eller støttet i en konflikt med jeres barn. Her vil vi meget gerne hjælpe og rådgive jer, så I får løst konflikten på en god måde og jeres barn får en god afslutning på dagen i vuggestuen

Når vi blander os er det altid med barnets behov i centrum. Vi er her sammen med jer, og vi har det samme mål som jer – at jeres barn trives, udvikler sig og lærer.

Jeres barn kan reagere anderledes, når I er her – og det er helt normalt. Jeres barn ved godt, at nu er der ved at ske et skift – og jeres barn prøver jer og os af. De undersøger, hvem der bestemmer og hvilke grænser, der er. Nogle børn har også brug for lidt tid til at tilpasse sig den forandring af rammerne, der er ved at ske.

 I må meget gerne bede om hjælp, hvis I har brug for det. Hvis vi blander os, så er det for at understøtte jeres forældrerolle og jeres barns trivsel.

Vi oplever nogle gange, at forældre siger: ”Nu går jeg, så må du blive her”. Dette kan jeres barn opleve som at blive forladt, og det vil vi gerne undgå. I en situation, hvor I ikke kan få barnet med hjem, så spørg personalet til råds – vi vil gerne hjælpe.

Vi vil i personalegruppen være mere opmærksom på, hvilke børn og forældre, som har brug for hjælp omkring hentning, samt videndele herom. Dette for at sikre den bedst mulige afslutning på dagen i vuggestuen for jeres barn.

Vi glæder os til mange gode stunder med jer og jeres børn på vores legeplads.

På personalets vegne.

Caroline

Sidst redigeret den 4. maj 2016